Ansökan om stöd

 • Vänligen kryssa i här att du har läst och förstått vår integritetspolicy

 • 100 Tecken kvar
 • 500 Tecken kvar
 • 100 Tecken kvar
 • 10 Tecken kvar
 • 30 Tecken kvar
 • 100 Tecken kvar
 • Enbart ideella föreningar och allmännyttiga stiftelser kan ansöka om stöd
 • 15 Tecken kvar
 • 4 Tecken kvar
 • 30 Tecken kvar
 • 10 Tecken kvar
 • 50 Tecken kvar
 • 50 Tecken kvar
 • 30 Tecken kvar
 • 50 Tecken kvar
 • 50 Tecken kvar
 • 500 Tecken kvar
 • 30 Tecken kvar
 • 30 Tecken kvar
  Det genomsnittliga projektstödet är 2 miljoner kr.
 • Maxgräns för storlek på bifogade filer är 20MB. Accepterade filtyper: pdf, doc, docx, xls, xlsx.
 • 500 Tecken kvar
 • 500 Tecken kvar
 • 2000 Tecken kvar
  Beskriv utmaningen som ert projekt adresserar.
 • 2000 Tecken kvar
 • 2000 Tecken kvar
  Beskriv både kvalitativa och kvantitativa resultat efter avslutat projekt.
 • 2000 Tecken kvar
  Beskriv hur projektets resultat leder till förändring på både kort och lång sikt. Förklara hur ni tänker följa upp och eventuellt mäta effekterna av projektet.
 • 500 Tecken kvar
 • 350 Tecken kvar
 • 500 Tecken kvar